Sestrsko vabilo Vam, Tebi

 

Bog Stvarnik, ki je večna Ljubezen, nas je ustvaril kot brate in sestre. On je Smisel in končni Cilj bivanja nas vseh in hoče, da hodimo po poti k Njemu v medsebojni ljubezni in povezanosti. Če vsak izmed nas spolni življenjsko poslanstvo, ki mu ga je Gospod zaupal, pomaga tudi drugim k zvestobi Njemu. 

 

Dobrotni Bog je nam podelil milost, da nas je »povedel v puščavo … da bi spoznale Gospoda« (Oz 2,16.22) in bi – skupaj z Marijo – »ohranile in premišljevale v svojem srcu« (Lk 2, 19) skrivnosti Njegovega življenja, ljubezni in trpljenja; da bi Ga neprenehoma slavile in prosile za potrebe vseh svojih bratov in sester. Tudi za Vas, za vas in zate.

Skupaj premišljujmo o bistvenih resničnostih in dobro izkoristimo čas, kajti:

samo Bog je večen,
samo večnost je dolga
in človek ima – samo eno življenje, samo eno dušo.

Zaslužni papež Benedikt XVI. nas je velikokrat vzpodbujal: »Ne bojte se Kristusa! Ne jemlje ničesar, daje pa vse. Kdor se Njemu izroči, prejme stoterno. Da, odprite, na stežaj odprite vrata Kristusu – in našli boste pravo življenje.«

Vsi Mu na široko odprimo vrata svojih src, oklenimo se Ga in Ga ljubimo »z vsem srcem in vso dušo in vsemi močmi in vsem mišljenjem!«

 

In vse, kar delamo, delajmo »iz ljubezni do Jezusa in Njegove presvete Matere«, Kraljice Slovencev, tako kakor sta delala sv. Frančišek in sv. Klara. Pogumno se upirajmo miselnosti, modi, plehkosti in razvratnosti sveta!

Naš svet potrebuje pričevalcev za Kristusa! Frančišek in Klara sta izpolnila to nalogo v svojem času; danes pa je naš čas, moj in Tvoj, draga sestra, dragi brat! Kristus Te potrebuje, naš narod Te potrebuje, ker potrebuje Kristusa! Če odpoveš Ti – koliko bratov in sester bo ostalo v temi …, če boš zvest (a) Ti, koliko jih lahko vzpodbudiš za večne ideale!

Samo enkrat živimo – in malo časa imamo. Izkoristimo ga – in nosimo Kristusovo luč, Njegov mir in Njegovo ljubezen! Z veseljem, hvaležnostjo in navdušenostjo služimo Bogu, vsak v svojem poklicu, v medsebojni povezanosti. »Če so zmogli ti in te (svetniki), potem bom zmogel tudi jaz«, si je govoril sv. Avguštin. Tudi Ti in jaz bova zmogla (bomo zmogli) – z Božjo in Marijino pomočjo!

Posebno povabilo za dekleta

Vsaki, ki premišljuje o svoji nadaljnji življenjski poti, svetujemo,

naj se pogovori z Jezusom, ki nas čaka v skrivnosti Evharistije. Samo On vam bo dal pravi nasvet!

Lahko pridete tudi k nam, da nekaj dni preživite v molitvi pred tabernakljem, me pa bomo molile za vas, da vas Gospod razsvetli in vam pokaže tisto pot, ki jo je On namenil za vas in na kateri boste lahko srečne.

Tiste pa, ki spoznate, da vas vabi klic večne Ljubezni, spodbujamo:

»Ne bojte se odgovoriti Njemu,

ki vas vabi in kliče!

Hoče vam pokazati pravi smisel in cilj življenja

ter vam podariti polnost sreče, veselja in miru,

kakršnega svet nima – veselja in miru,

ki ga Gospod daje samo tistim,

ki »so iz ljubezni do Njega

zapustili vse na tem svetu«.

 

On, ki se v velikodušnosti ne da prekositi,

vam bo povrnil stoterno in tisočerno že v tem življenju
in vam podaril večno blaženost v kraljestvu, kjer vam je pripravil prostor.

Tam »Ga bomo gledali iz obličja v obličje in Mu bomo na vekomaj podobni«,
v kraljestvu, kjer Gospod živi in kraljuje vekomaj.

Kadar vam bo hudo in težko, pa se spomnite na to,
da smo sestre pred tabernakljem vse dneve in noči …
tudi zate, za Vas, za vas …

 

S sv. Klaro Vas vse pozdravljamo z iskreno prošnjo k Vsemogočnemu:

 

»Gospod naj bo vedno z Vami
in naj stori,
da boste vselej z Njim!«

Sestre Klarise